Користиме колачиња на нашата веб страница. Со користењето на овој сајт, се согласувате со употребата на колачиња.

Позиција

Специјалист за финансии

Организација

АДАСТРА ДОО Скопје

Плата

по договор

Индустрија

Градежништво и Архитектура

Опис на работната позиција

Изготвување на излезни фактури, нивна евиденција и наплата
Прием на влезни фактури, нивна евиденција, навремено изготвување на вирмани за плаќање и достава до банки за нивно извршување
Проверка на математичка исправност на излезни и влезни фактури
Проверка на исправноста на влезните фактури од аспект на Законот за ДДВ, а ако на влезните фактури има ДДВ, проверка дали добавувачот е ДДВ обврзник
Поврзување на влезните фактури со приемница на добра и услуги
Изготвување на испратници за добра и услуги и нивно поврзување со излезни фактури
Изготвување и употреба на шифрарник по видови на добра и услуги, како и шифрирање на работењето по профитни центри
Прием на влезни фактури од странски добавувачи, нивна евиденција,спроведување на постапка за девизно плаќање
Регистрација на странски добавувач за задржување на данок
Постапка за повраток на ДДВ од странски донатори
Водење на евиденција за роковите на стасување за наплата и плаќање на побарувањата и обврските
Водење на евиденција за роковите на стасување на авансните излезни и влезни фактури и нивно оформување во конечни
Изготвување на ФИНАНСИСКИ извештаи 
Архива на финансиска документација и сл.

Потребни квалификации

Силни вербални и пишани комуникациски вештини
Способност ефективно да работи со сите нивоа на менаџментот
Организираност, прецизност и точност во работењето
Деловен и професионален однос
Самоиницијативност и мотивираност
Посветеност, лојалност и одговорност

Објавен на: 16/12/2023

Краен рок за пријавување: 15/02/2024