Користиме колачиња на нашата веб страница. Со користењето на овој сајт, се согласувате со употребата на колачиња.

Позиција

Оператор на CNC машина

Организација

Те-Те Пласт ДООЕЛ

Плата

33000

Индустрија

Автомобилска

Опис на работната позиција

•	Подготовка на материјал за машинска обработка (сечење, порамнување, брусење)
• Подготовка на машината за работа (стегање, базирање, фаќање центар на парче)
• Подготовка на алат потребен за машинска обработка (стегање глодала и бургии)
• Мерење на алатот за машинска обработка (должина и пречник) и ставање на истиот во магацин на машината
• Пуштање на CNC програмите и обработка на парчето
• Проверка на толеранција на димензии (пасуван склоп, водилки)
• Рачно режење на навој (по потреба)
• Интервенирање при помали дефекти и грешки
• Завршна обработка на производот и проверка на квалитет
• Мали интервенции за обезбедување на правилно работење на CNC машината


Потребни квалификации:
- Средно машинско или соодветно работно искуство од минимум 6 месеци
- Претцизност во работата и насоченост кон детали
- Тимски дух

Потребни квалификации


            

Контакт информации

Емаил

hr@teteplast.com

Телефон

0202467741 075215826

Објавен на: 19/01/2024

Краен рок за пријавување: 20/02/2024